Renovatie

Met renovatie wordt bedoeld het herstellen en zo nodig gedeeltelijk vernieuwen van een (deel van een) bestaand pand. Alles wat vervangen of hersteld moet worden aan uw woning valt dus onder renovatie. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het isoleren van vloeren, gevels en daken en het vervangen van kozijnen en deuren.

De redenen om uw huis, kantoor of anders pand te renoveren kunnen heel divers zijn, het kan zijn dat het nodig is om een (gedeeltelijke) renovatie uit te voeren omdat de huidige staat van het huis, kantoor of pand niet meer voldoet doordat er gebreken zijn ontstaan aan de verschillende onderdelen en materialen. Ook kan het zijn dat u (een deel van) uw huis, kantoor of pand wilt renoveren om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een bepaalde subsidie, of om de energiekosten omlaag te brengen, zoals bij het na-isoleren van bijvoorbeeld een dak en/ of gevel het geval is, of om in aanmerking te komen om een veiligheidscertificaat op uw woning te ontvangen.

Jarenlange kennis en ervaring op het gebied van renovatie en onderhoud maakt dat Taken Bouw duidelijk weet waar ze over praat en een betrouwbare partner is om uw renovatie en onderhoud uit te voeren.

Wat de reden of aard van uw renovatie ook is, Taken Bouw denkt hierin graag actief met u mee!

VAN ONZE KLANTEN

” De werkplek is schitterend geworden, petje af! Men weet waar ze over praten, op iedere vraag kregen we een helder antwoord “